Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2012

wypatrujmy
wypatrujmy
Weź mnie, ja umrę przy tobie, nie lubię świata.
— A. Mickiewicz.
wypatrujmy
Czemu cię nie ma na odległość ręki?
Czemu mówimy do siebie listami?
— SDM
Reposted frombzdurnik bzdurnik viapiksele piksele
wypatrujmy
9633 913d
Reposted frompiksele piksele
wypatrujmy
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot viapiksele piksele
wypatrujmy
I niech sobie będą wszyscy mądrzy ze swoimi rozumami, a ja z moją miłością niech sobie będę głupi.
— Edward Stachura: "Siekierezada"
Reposted frompiksele piksele viadelikatnienie delikatnienie
wypatrujmy
wypatrujmy
W takie wieczory jak dziś wyrzucam sobie, że jestem słaba. Ale po chwili dochodzę do wniosku, że w słabości nie ma nic złego. Szczególnie jeśli jest się samotną, od długiego czasu, pilnie potrzebującą miłości 17 letnią dziewczyną. 
wypatrujmy
Wiąże nas nasza miłość i miłość bezgraniczna tych, co pozostali. Tych, co żyją dla nas i stanowią nasz świat. Twarze rodziców, przyjaciół, kształty przedmiotów, które pozostały. I jest to najdroższe, czym możemy się dzielić: przeżycie! I choćby nam zostawiono tylko ciała na szpitalnej pryczy, będzie jeszcze przy nas nasza myśl i nasze uczucie.
I sądzę, że godność człowieka naprawdę leży w jego myśli i w jego uczuciu.
— Tadeusz Borowski, "U nas w Auschwitzu..."
Reposted frommarysia marysia
wypatrujmy
wypatrujmy

September 11 2012

wypatrujmy

Bez zła, ułomności, bez słabości, bez złych wyborów, człowiek jest niepełny i nieprawdziwy.

— wywiad z Żulczykiem
Reposted fromnibyniic nibyniic viadobby dobby
wypatrujmy
   

Miłość ma Twój zapach.

— Janusz Radek
Reposted fromcrystalline crystalline viatirarira tirarira

August 16 2012

wypatrujmy
Mam usta pełne twoich ust
i ręce pełne ciebie
piersi zgniecione w twoich dłoniach
rozsznurowane biodra
szeptem spalone powieki

nie mam skrawka siebie dla siebie.
— Krystyna Gucewicz, Bliskość
Reposted fromperseweracje perseweracje viapiglet piglet
wypatrujmy
0714 4b03
wypatrujmy
2354 3fbd
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul viapiglet piglet
wypatrujmy
Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jak wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki, które przyniesie nam los.
— Paulo Coelho
Reposted fromnfading nfading viapiglet piglet
wypatrujmy
Czy wie pan, co czuje człowiek, kiedy zrozumie, że już nigdy nie ujrzy drzewa, pod którym został pierwszy raz pocałowany?
— Marek Hłasko, Umarli są wśród nas
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam viapiglet piglet
wypatrujmy
3503 7b76
wypatrujmy
7394 ebc3
Reposted fromhermina hermina viawyliczanka wyliczanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl