Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2014

wypatrujmy
Reposted frommoscow moscow viadobby dobby
wypatrujmy
Reposted fromlabellavita labellavita viapiglet piglet

November 22 2012

wypatrujmy
zawsze gdy telefon nie dzwoni wiem, że to ty
— najpiękniejszy cytat świata - J.L. Wiśniewski
Reposted frometerycznie eterycznie viatulele tulele
wypatrujmy
jesienią potrafię zdefiniować się jednym słowem - nadwrażliwość.
— J.
Reposted fromcichutko cichutko viatulele tulele

November 18 2012

wypatrujmy
6859 499a
Reposted fromaccidientte accidientte
wypatrujmy
6025 d08a
Reposted fromkarora karora vianotyou notyou
wypatrujmy
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałabym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę.
— J.Asher& C.Nackler "Ty, ja i fejs"
Reposted fromnivea nivea viapiglet piglet
wypatrujmy
Nie do wiary, jaki świat jest duży i jak z tego nic nie wynika.
— Lem Mrożek Listy, str.78
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viapiglet piglet
wypatrujmy
Lu­bię sa­mot­ność kon­tro­lowaną. Lu­bię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pus­te­go mie­szka­nia i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, ko­go kochać. Pot­rze­buję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromkonwalia konwalia vianawrocka nawrocka
wypatrujmy
Reposted fromathlin athlin vianawrocka nawrocka
wypatrujmy
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir vianawrocka nawrocka
wypatrujmy
Kiedyś stąd ucieknę.
Nie dlatego, że tutaj jest mi źle, lecz dlatego, że gdzieś indziej może mi być lepiej.
— A.
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianawrocka nawrocka
wypatrujmy
Reposted frommeem meem vianawrocka nawrocka
wypatrujmy
jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Dostojewski
Reposted fromkaqla kaqla vianawrocka nawrocka
wypatrujmy

November 17 2012

wypatrujmy
A teraz powiem ci coś: nie będziemy się żegnać.
- Dlaczego?
- Nie chcę się z tobą rozstawać ani na moment.
— Marek Hłasko "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted fromkg177 kg177 viamy-wish my-wish
wypatrujmy
1614 bee2
Reposted fromiamstrong iamstrong viamy-wish my-wish
wypatrujmy
Gdy tak myślę, to tak rozpaczliwie tęsknię za Tobą, że chce mi się płakać. I nie jestem pewien, czy z tego smutku, że tak tęsknię, czy z tej radości, że mogę tęsknić.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola viamy-wish my-wish
wypatrujmy
30 - 40 % nigdy nie zadało sobie pytania o sens życia: "Kim jestem i jak żyć?". [...] Nigdy pytania "Czy istnieje Bóg" nie postawiły sobie dwie trzecie badanych. "Czy moje życie ma sens?" - 31 proc. nigdy. [...] "Czy jest ktoś, kto mnie kocha?" - 23 proc. nigdy. [...] 29 proc. nigdy nie spytało siebie, czy warto być dobrym człowiekiem. [...] Starością, ani tym, jak będzie ona wyglądała, nie przejmuje się 34 proc.
— Sondaż TNS Polska na zlecenie HBO Polska i Gazety Wyborczej przeprowadzony 6-10.10.12; ogólnopolska próba 1 tys. osób powyżej 15. roku życia.
Reposted from1923 1923 viamy-wish my-wish
wypatrujmy
2872 ccf4 500
Reposted fromvideotape videotape viadelikatnienie delikatnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl